Sänk hyrorna

Bostad ska vara en rättighet

Bostadsfrågan är kanske valets viktigaste fråga då hemmet sträcker sig över många samhällsområden. Den privatiserade bostadspolitiken, helt inflätad i den uppblåsta bankekonomin som närsomhelst kan spricka, är en viktig faktor bakom de skenande klassorättvisorna i Sverige.

Bostadsbrist och trångboddhet skapar många sociala problem med hemlöshet och utslagning. I Göteborg lever 1700 barn i hemlöshet. Detta är barn med svenskt medborgarskap och permanent uppehållstillstånd och inte migrantarbetare eller papperslösa, räknas de in är siffran än högre.

Efter att byggandet stod still under många år byggs det nu så att det knakar. Men i kapitalistisk ordning så byggs det inte efter behoven utan bostäder som väldigt få har råd med. ”Nu är läget så allvarligt att det nästan är omöjligt för hushåll med små inkomster och kort tid i bostadskön att komma in på bostadsmarknaden” skrev Länsstyrelsen i Stockholm i juni 2018. Haninge kvinnojour har dragit i larmklockan mot det faktum att misshandlade kvinnor på det skydda de boendet inte kan flytta vidare då en nyproducerad etta i t ex Vega kostar 9000 kronor i månaden.

Luleås S-ledning lovade att göra något åt bostadsbristen – men deras lösning var att sälja ut till privata vinstintressen, som bygger dyrt för att vinstmaximera. Lulebo är nu över 3000 lägenheter fattigare och har halverat sitt mål för nybyggnation.

Rättvisepartiet Socialisterna står för att det bildas kommunala byggbolag som bygger billiga hyresrätter utan vinstsyfte. Många politiker pratar om att hyresrätten är viktig – men varför har de då inte tagit bort den skattediskriminering som gör att en hyresgäst i en trea betalar 2000 kronor mer i månaden än en villaägare. Även vinstuttagen ur allmännyttan rånar hyresgästerna på pengar.

Trygghet i boendet handlar om rätten att kunna bo kvar vid renovering och nybyggnation, att inte tvingas bort av ekonomiska skäl, det handlar om tryggheten i att ha nära till bra lokal service, vård, skola och omsorg men också tryggheten i det offentliga rummet att inte behöva vara rädd för våld och kriminalitet.

”Genom kamp och protester lyckades vi skapa sådant tryck i frågan att 900 lägenheter Bredfjällsgatan och Gropens gård kommunaliserades” säger Kristofer Lundberg, kandidat för Rättvisepartiet Socialisterna i valet. Lundberg har stor erfarenhet av bostadskamp och är vald till ordförande för Hyresgästföreningen Region Väst.

Tillsammans med hyresaktivister har RS i Göteborg vunnit flera segrar: Två bostadsbestånd har kommunaliserats, utförsäljning av nära 750 bostäder stoppats och renovering utan hyreshöjning vunnits i Hammarkullen.

Organiseringen genom kampanjen ”Rusta upp Jordbro” tvingade slumvärd Patrizia Immobilien KAG bort från 900 lägenheter på Sandstensvägen och Blockstensvägen. Kampen mot mögelsanering, fuskrenovering och hyreshöjningar måste fortsätta mot nya ägaren D.Carnegie.

Just nu tävlar D.Carnegie (som ägs av världens största rikskapitalbolag – Blackstone) med Victoria Park om att köpa upp så mycket av svenska hyreslägenheter som möjligt. De fuskrenoverar mellan att en hyresgäst ut och en annan in – sen chockhöjs hyran. Nätverket Norra Järva Stadsdelsråd där Rättvisepartiet Socialisterna är aktiva har i Husby avslöjat de allvarliga bristerna och den extrema utsugningen av hyresgästerna. 62 procent av hyresgästerna är missnöjda med D.Carnegie på Järva enligt Hyresgästföreninen.

Miljonprogrammet står inför stora renoveringar och frågan reses vem ska betala. Rättvisepartiet Socialisterna kräver att bolagen som plockat ut vinster under lång tid på vår bekostnad står för renoveringarna. Boende måste få makt och inflytande över renovering och ombyggnation för att garantera att alla ska kunna bo kvar.

Allmännyttan (kommunala hyreslägenheter) måste åter bli till samhällets nytta. Den existerande skattediskrimineringen av hyresrätten – som gör att du som hyresgäst betalar 2000 kronor mer per månad än om du hade bott i villa – måste omedelbart avskaffa. Stopp för vinstuttag, avkastningskrav och egensatta hyror vid nyproduktion.

S-styret i Luleå kommun tog förra året /?/ ut rekordbeloppet 400 miljoner kronor ur Lulebo. I Stockholm skryter det röd,grön,rosa kommunledningen med Vänsterpartiet i spetsen med sin bostadspolitik trots att kommunala Svenska Bostäder , Familjebostäder och Stockholmshem krävde högre hyreshöjningar än de privata i årets hyresförhandlingar och få har råd med de nya lägenheterna.

Eftergifter till bostadsföretagen får dem bara att vilja ha mer. Nu kräver allianspartierna att rena marknadshyror införs efter valet. Mot detta måste en kämpande hyresgästförening mobilisera hyresgästkollektivet och sätta stopp.

Rättvisepartiet Socialisterna kämpar för upprustning på de boendes villkor, för för att möta framtidens utmaningar.

RS kämpar för:

  • För kommunala byggbolag som bygger billiga hyresrätter.
  • Nej till ombildning och en ekonomi som leder till övergödda banker.
  • Sänk hyrorna – avskaffa vinstkravet inom allmännyttan.
  • Ut med privata slumvärdar och riskkapitalister. Kommunalisera bostäderna.
  • Upprustning på de boendes villkor utan hyreshöjningar
  • Energisnåla och klimatanpassade bostäder
  • För en kämpande hyresgästförening

Kommentera

Tema av Anders Norén