Göteborg, Västra Götaland

Kandidater Kristofer Lundberg & Minela Mahmutovic mfl

Alla kandidater på Göteborg kommunvalsedel och Västra Götaland regionvalsedel hittar du under fliken Valsedlar

Kristofer Lundberg, kandidat nr 1

”Genom kamp och protester lyckades vi skapa sådant tryck i frågan att 900 lägenheter Bredfjällsgatan och Gropens gård kommunaliserades”

Minela Mahmutovic, socionom, kandidat nr 2
”Rättvisepartiet Socialisterna är det enda partiet som ställer upp i valet med kandidater på arbetarlön”

Amer Mohammed Ali, ordf. RS Väst, kandidat nr 5

”Att nazistmarschen i Göteborg den 30 september förra året stoppades var en historisk framgång för alla antirasister och vanliga göteborgare. Viljan till motstånd och protester ses i att 20 000 valde att gå ut och demonstrera och nya skikt har fått en nyväckt antirasistisk medvetenhet som följd.”

Sara Juaniquina Berlin, stationsvärd, kandidat nr 4

”Socialistiska feminister står för ett demokratiskt och socialistiskt samhälle utan klasser, könsmakts-ordning, rasism, heteronorm, hederskultur och andra hierarkier”

Johannes Lundberg, teamleader, kandidat nr 3

”Vid varje större fråga som   rör området kallar RS till stor möte, samlar boende, föreningar och arbetsplatser för att tillsammans utarbeta svar, lösningar och en kampstrategi.”

Jimmy Lied, personlig assistent, kandidat nr 13

För oss socialister och antiimperialister är Natomotståndet en självklarhet. I det innefattas att vara svurna fiender till imperialistiska militära samarbeten och interventioner. Vi kopplar samman kampen mot krig och imperialism med kampen mot högerpolitik och kapitalism, för en värld i fred, frihet och internationell socialism.

 

 

 

Kommentera

Tema av Anders Norén