Luleå, Norrbotten

Kandidater – Liv Shange Moyo, Jonas Brännberg mfl

Alla kandidater på Luleå kommunvalsedel och Norrbotten regionvalsedel hittar du under fliken Valsedlar

Liv Shange Moyo, skolaktivist, kandidat nr 1

”’Framtidens skola’, lärarbristen och den ojämlika skolan är inte bara
Lule-problem – det handlar om att skolan har utsatts för nedskärningar och marknadsanpassning i årtionden. Det är genom att organisera oss lokalt vi kan börja kämpa för förändring.”

Jonas Brännberg, gruppledare kommunfullmäktige, kandidat nr 2.

”RS vill öka insynen och inflytandet underifrån. Vi deltog i kampanjen som samlade in 8000 namn med krav på folkomröstning om Framtidens Skola. Vi kämpar för att de som jobbar i eller är beroende av skola, vård eller hyresbostäder ska ha avgörande inflytande över hur verksamheten ser ut.”

Fatima Linna Trabelsi, förtroendevald bostadsaktivist,  kandidat nr 3.

”Det är hög tid att vi organiserar oss och gör bostadsbristen till en kampfråga.”

Raymond Ohlson Stokki, fritidspedagog, kandidat nr 3 i regionvalet, Boden.

”Vi tog initiativ till att bilda Boden mot Rasism som samlade tusentals när nazistsekten NMR tilläts marschera genom stan på första maj.”

Siri Kjerrulf, ordförande Låt oss Leva – Ung i Sverige Luleå, kandidat nr 5.

”I Norrbotten har RS spelat en viktig roll i Låt oss levas organisering. Med sittstrejker varje fredag i Luleå och den historiska skolstrejken mot utvisningar på över 50 skolor den 12 december har vi elever visat  vilken sorts metoder som har kraften att vinna!”

Anton Lindbäck, anläggningsarbetare, kandidat nr 6.

”RS stödjer facklig kamp, t ex brandmännens arbete mot försämrat brandskydd och hamnarbetarnas strid för kollektivavtal. Vi besöker arbetsplatser för att ta de anställdas frågor in i kommunfullmäktige, som vi gjorde i kampen mot delade turer eller när ett fackombud trakasserades och sparkades på Luleå Renhållning.

Britta Berggren, kommunfullmäktigeledamot och LSS-aktivist, kandidat nr 7.

”Det behövs ett landsomfattade uppror med krav på pengarna tillbaka till kommuner och landsting – istället för att gå till de superrika och till militär upprustning. ”

Ali Ghezeire, industriarbetare, kandidat nr 11.

”Det är inte resurser som fattas för att alla ska kunna ha ett drägligt liv. Det gäller både i Sverige och globalt, där 42 superrika äger lika mycket som halva jordens befolkning.”

Josef Esberg, lärarassistent, kandidat nr 13.

”RS deltar i och stödjer kamp mot miljöförstöring och kapitalistisk
rovdrift som i Gállok. I Luleå har vi varit aktiva i protesterna mot den
stora krigsövningen ACE.”

Robert Lundqvist, Region-anställd, kommunfullmäktigeledamot och RS-kandidat Luleå/Regionen.

”Bara gemensam kamp kan tvinga fram de resurser som kan ge likvärdig och bra vård i hela länet. En annan vård är faktiskt möjlig. Tre års ockupation räddade sjukstugan i Dorotea. Nu ockuperas BB i Sollefteå. RS har tillsammans med vårdanställda i Luleå kämpat mot avskaffat helgtillägg och delade turer och våra medlemmar deltar i nätverket En Annan Vård Är Möjlig.”

Kommentera

Tema av Anders Norén