Svaret är socialism

Klockan tickar för oss och klimatet

Världens klimatexperter varnar för att vi är farligt nära den gränsen på två graders uppvärmning som inte får passeras. Åren 2015, 2016 och 2017 har alla varit de varmaste åren som någonsin registrerats och trenden fortsätter.

Miljöboven stavas kapitalism. 100 företag har stått för 71 procent av världens utsläpp av industriella växthusgaser sedan 1988. Hur saker produceras, hållbarheten, handeln, vinstjakten, konkurrensen, exploateringen av naturresurser är förödande för miljön och klimatet.

Samma katastrof märks när det gäller klassklyftor. Idag är klyftan så grotesk att enbart 42 människor i pyramidens topp äger lika mycket som den fattigaste hälften av världens befolkning. Bara förmögenhetstillväxten för världens dollarmiljardärer förra året skulle räckt för att utrota den extrema fattigdomen i världen sju gånger om, enligt Oxfam.

Ändå görs ingenting. De superrika tjänar uppenbarligen på systemet av förtryck och klassklyftor och de har enormt mycket makt över regeringar och stater. Den mäktigaste politiska posten innehas av en rasist, sexist och arbetarhatare – Donald Trump. Med Trump osäkras världen än med och den värsta flyktingkatastrofen någonsin kan bli ännu värre.

Rättvisepartiet Socialisterna kämpar för ett annat system – demokratisk socialism. Istället för att några få superrika ska äga banker och storföretag borde samhället göra det – för att alla ska vara med och besluta var resurserna ska satsas. Inte på vapen, olja och konkurrens, utan på mat, bostäder, kortare arbetsdag, gratis kollektivtrafik och bra utbildning åt alla.

Istället för att vi bara får välja på partier med falska vallöften vart fjärde år borde demokratin spira underifrån hela tiden. Valda representanter ska inte ha privilegier och de borde kunna återkallas om de bryter mot löften.

Idag saknar arbetarklassen en röst i politiken. Det var länge sedan socialdemokraterna var ett arbetarparti, redan på 1990-talet slog partiet världsrekord i välfärdsnedskärningar. Socialdemokraterna har blivit ett kapitalistiskt parti som hetsar mot flyktingar, höjer pensionsåldern och till och med attackerar strejkrätten – arbetarnas verktyg för att försvara sig och vinna segrar.

Vänsterpartiet sätter inte kraft bakom orden. I Haninge har V varit med och röstat för nedskärningar på välfärden. Rättvisepartiet Socialisterna står för att det bildas ett nytt stort socialistiskt arbetarparti som organiserar masskamp.

Likväl behöver fackföreningarna återtas i medlemmarnas intressen och demokratiseras. När facken går ut i kamp – t ex strejker – så kan framsteg vinnas. 2018 har fackföreningarna i t ex Norge, Danmark och Tyskland fått igenom mycket högre löneökningar och bättre arbetsvillkor än i Sverige bara genom att varsla om stora strejker.

Med sikte på en socialistisk värld börjar organiseringen redan idag. Rösta på Rättvisepartiet Socialisterna för kampen och för det socialistiska svaret om allas rätt.

RS kämpar för:

 • Massiva offentliga klimatinvesteringar med avgiftsfri och upprustad kollektivtrafik, nollenergihus, energieffektiviseringar samt förnyelsebar energi.
 • Avveckla kärnkraften.
 • Stoppa gruvbolagens och storföretagens rovdrift på miljön. Offentligt ägande av naturresurserna.
 • Massiva offentliga investeringar i förnybar energi, energieffektivisera boendet.
 • Grön omställning av industrin under anställdas kontroll, 100 000 nya jobb.
 • Ställ om till hållbar, ekologisk, nära matproduktion. Ekologiska jord- och skogsbruk för djurens och miljöns bästa. Försvara djurens rättigheter.
 • Stoppa militariseringen och Nato-anpassningen
 • Förstatliga storföretag och banker under arbetarklassens kontroll. Kamp för en demokratisk socialistisk värld

Presstopp – Nödvändiga åtgärder mot skogsbränderna:

 • Omedelbar klimatomställning av produktion, infrastruktur, transporter, boende och energitillverkning. Staten måste under demokratisk kontroll ta över stora företag och banker för att göra detta möjligt.
 • Gör om militärmakten till räddningstjänst.
 • Kraftig satsning på brandbekämpning. Kommuner, lokala brandstyrkor och hemvärn med lokalkännedom måste bli ekonomiskt understödda av staten.
 • Sverige behöver fler helikoptrar och ett flertal vattenbombningsplan som är stationerade här.
 • Ett skogsbruk som motverkar hejdlösa bränder. Nej till rovdrift och stora skogsarealer med monokultur.
 • Anställ 2 500 fler brandmän och höj brandmännens löner.
 • Hela Sverige ska leva. Vänd avvecklingen av landsbygden till en verklig satsning på samhällsfunktioner över hela landet.

Kommentera

Tema av Anders Norén