Försvara strejkrätten

Klyftorna drar isär Sverige

Hela det politiska etablissemanget går högerut. De följer blint den rikaste procentens dagordning med fler låglönejobb, nedskärningar, privatiseringar och attacker på sjuka och arbetslösa. För att dölja sin egen roll i vårdkrisen, en infrastruktur i förfall, och tillståndet i skolan så pekas flyktingar, tiggare eller förorter ut som ”problemen”. De etablerade partierna och media fyller löpsedlarna med ”hårda tag”-utspel. Men det är deras egen politik ligger bakom. De har monterat ned välfärden och fört en politik som bara gynnat de superrika. Det behövs ett nytt arbetarparti som utmanar den rikaste procentens plundring och makt över Sverige.

Försvara strejkrätten

Aggressiva arbetsgivare i Göteborgs hamn försämrar arbetarnas villkor. Bolaget, APMT, har fullt stöd av Svenskt Näringsliv och regeringen. Att de fackliga ledningarna gått med på inskränkningar i strejkrätten innebär en allvarlig försämring för alla löntagare. Facken ska kämpa för medlemmarna.

Det är direktörerna & bankerna vi  inte har råd med

Storföretagen
– Prognos aktieutdelning 2018: 263 miljarder kronor
– Det motsvarar kostnaden att införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön, gratis kollektivtrafik och förskola i hela landet, gratis sjukvård och mediciner för alla, kostnaden för Sveriges asylmottagning 2018 och 100 000 nya välfärdsjobb (uträkning baserad på ETC)

Storbankerna
–  Samlad vinst 2017: 81,7 miljarder kronor efter skatt – motsvarar 40 000 kr per löntagare
– 65,8 miljarder går direkt ned i aktieägarnas fickor, nästan lika mycket som kostnaden för alla LSS-insatser

Toppdirektörerna
– 1980: tjänade de 4,9 gånger mer än industriarbetarna
– 2016: tjänade de 55,1 gånger mer än industriarbetarna

Samtidigt går välfärden på knäna: Den offentliga sektorns (stat, kommuner och landsting) andel av landets hela ekonomi, BNP, minskade från 52,3 procent till 49 procent under 10 år, från 2006 till 2016. Skillnaden – 3,3 procentenheter – är 144 miljarder kronor. Det är riksdagen som beslutar att offentliga sektorns andel ska minska, trots att tillväxten ökat betydligt.

RS kämpar för:

  • Kamp mot högerpolitik, nedskärningar & privatiseringar – pengarna tillbaka till kommuner & landsting för massiv utbyggnad av välfärden
  • Inga inskräkningar i strejkrätten. Använd strejkrätten! För medlemsstyrda demokratiska kämpande fackföreningar.
  • Stoppa hetsjakten på sjuka & arbetslösa – höj försäkringen till 90 procent
  • Allmän tandvårdsförsäkring
  • Ingen ska behöva vara fattig, hemlös eller tigga – program för utbildning, arbete & bostäder
  • Förstatliga banker & storföretag under demokratisk kontroll

Kommentera

Tema av Anders Norén