djurrätt, fritid, klimat

Nej till skövling – värna om naturen

De tätortsnära skogarna, gamla kulturlandskapen och den relativt orörda skärgården är något som är utmärkande för Haninge. Oavsett i vilken kommundel vi bor i har vi alla nära till naturen. Men detta är hotat. Bara vid Årsta slott riskerar fyra skogar att skövlas då stora markägare bekanta med toppolitiker fick igenom planer att bygga det exklusiva ”Haninge sjöstad”.

Kommunstyret är rädda för protester. Söderbyborna bjöds inte ens in till kommunens “samrådsmöte” om planerna på att exploatera Söderbyskogen. Ändå kom ett 70-tal då vi i Rättvisepartiet Socialisterna (RS) och kampanjgruppen delat ut egna flygblad i alla brevlådor. Till slut vann kampanjen. Organisering är A och O. RS och kampanjen “Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap” försöker nu rädda 10 olika naturområden, exempelvis Norrbyskogen och Rudans friluftsområde.

Rättvisepartiet Socialisterna tog initiativ till kampanjen mot skyddsjakten som fick ett massivt stöd med 1800 facebookmedlemmar, ett 100-tal överklagande, 47 000 undertecknare av namnlistan, stöd av två jaktlag och boskapsägare som förbjöd Länsstyrelsen att bedriva skyddsjakt på deras mark. Vårt krav “Avgå Alexandra Anstrell” (M), fick stor uppmärksamhet i media efter hennes fabricerade vargrapporter till Länsstyrelsen. När kravet på M-toppens avgång fördes fram med plakat utanför kommunhuset åtalades och dömdes Mattias Bernhardsson (RS) som ”anordnare” – trots att rätten slog fast att protesten var både lugn och fullt laglig. Domen var politisk. Vi fortsätter ta fajten för miljön, naturliv såväl samt för demonstrationsrätten.

Vi vill bevara kulturlandsskap och kulturhistoriska platser. RS var en del av motståndet mot den nu stoppade bilvägen genom Kulturparken i Handen och mot privatisering och avstyckning av tomter på Huvudskär i ytterskärgården 2013. Vanliga arbetares arrenden skulle tagits bort, allmänheten nekats tillträde och de gamla fiskebodarna ersatts av privata lyxhus i glas och betong. Men kampen vann.

Idag vill vi skydda Åbygården och Klockargården i Västerhaninge från exploatering och vi tar strid mot bergtäkt i det hästrika landskapet i Ekeby utanför Tungelsta.

Den orörda vildmarken på norra Ornö, Nybysjöskogen, var nära att avverkas av ett skogsbolag i höstas. Skogen är länets viktigaste häckningsplats för havsörn och den största gammelskogen kvar i hela skärgården. Rättvisepartiet Socialisterna (RS) ingrep, fick igenom nyckelbiotopsinventering, samråd och avverkningsstopp.

Efter kampanj från söderbybor, gruppen Skogenkvar.nu och Rättvisepartiet Socialisterna backade kommunen från förslaget att exploatera bort skogen. Nya hot kan komma efter valet beroende på valresultatet.

RS kämpar för:

  • Haninge måste nyckelbiotopsinventera alla skogar & skydda biologiskt värdefulla naturområden till naturreservat
  • Rör inte strandskyddet & allemansrätten
  • Inför omvänd planprocess där boende blir en aktiv del av framtagandet av detaljplaneförslag
  • Ekosocialt byggande: Inga skattepengar eller detaljplaner till rikemansreservat i vår gemensamma natur – bygg istället billiga hyresrätter i anslutning till kollektivtrafiken

Kommentera

Tema av Anders Norén