Äldreomsorg, LSS

Pensionen – en skamlig fattigdomsfälla

Pensionerna

Äldrefattigdomen ökar snabbt i Sverige, särskilt bland kvinnor. 231 500 pensionärer, mer än var tionde, har inkomster under EU:s fattigdomsgräns. Dessutom har ytterligare 500 000 äldre bara en låg garantipension, trots ett livslångt arbetsliv. 80 procent av dessa är kvinnor och av dem är 18 procent fattigpensionärer. Efter pensionsreformen på 1990-talet har Socialdemokraterna fört Sverige till en bottenplacering i Europa. Det avspeglar ett klassförakt att S mfl partier nu föreslår en höjning av pensionsåldern.

RS kämpar för:

  • Höj pensionerna – återinför statlig ATP
  • Ingen skattediskriminering
  • Fri sjukvård & mediciner
  • Nej till höjd pensionsålder

Äldreomsorgen

Förra året avslöjade Rättvisepartiet Socialisterna (RS) att 20 procent av brukarna i Haninges äldreomsorg bedöms vara undernärda jämfört med 15 procent i landet. Vi protesterar mot de stora och ständiga nedskärningarna, till exempel på antalet förebyggande hembesök i hemtjänsten.

Bara 51 procent av boende på Haninges vård- och omsorgsboenden tycker att möjligheterna att komma utomhus är bra. Vi i RS träffar både anställda och anhöriga som vittnar om hur äldre nekas rätt hjälp i biståndsbedömningarna och istället mottar hjälp från Röda korset, Stadsmissionen och kyrkan. Störst lass får anhöriga ta, främst kvinnor som efter sina vanliga arbeten också ska göra kommunens jobb gratis. Det måste bli ett slut på de ständiga nedskärningar från styrande politiker: S, C och MP.

 

Funktionsnedsatta ska ha rätt till LSS

Allt fler funktionsnedsatta drabbas av indragen assistans (LSS)  i Haninge. En av de drabbade som kontaktade oss det senaste året var multisjuk, täckt med ärr och blåmärken då hon ramlade flera gånger om dagen efter att Haninge drog in assistansen.

Trots våra protester stängde styrande S-C-MP Jordbrogården – landets mest prisade verksamhet för funktionsnedsatta barn – och splittrade upp verksamheten. Idag håller många av föräldrarna barnen hemma istället. Barnens trygghet slogs i spillror. Det är nog nu.

RS kämpar för:

  • Stoppa nedskärningarna i äldreomsorgen och i socialnämnden
  • Nej till storkök och matlådor. Återinför lokala kök på vård- och omsorgsboenden och hemlagat inom hemtjänsten med näringsriktig mat utefter de äldres önskemål
  • Mer förebyggande hembesök i hemtjänsten
  • Mer tid för de äldre på boenden, i hemtjänsten & fler LSS-insatser. Bistånd efter behov. Anställ 310 nya till äldreomsorgen. Höj lönerna
  • Äldreboenden i alla kommundelar. Fler platser och boendeformer. Inför äldreboendegaranti

Kommentera

Tema av Anders Norén