Ge ett bidrag

Medan de stora partierna får sina valsedlar gratis upptryckta av staten måste RS själv samla in pengarna. Vi bygger på frivilliga bidrag från arbetare, gamla och unga. Kan du hjälpa till?

Plusgiro: 87 96 49 – 2

Swish: 123 240 32 85

Tema av Anders Norén